سمینار دانشجویی تاریخ و فلسفه علم

  بررسی تحولات و وضعیت فلسفه در ایران معاصر در روزجهانی فلسفه

  سومین شماره سال نامه فلسفی  عرفانی اشراق در مسکو منتشر شد

 

 
 

آخرین به روز رسانی یکشنبه 16/07/1391 ساعت 11:25